Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

‘Een gat met water, een paar kranen, af en toe een bootje en Sinterklaas’

Lees de eerste column van de nieuwe havenmeester.

Bericht van de havenmeester – column

Nou, daar gaat ie dan, de eerste column van de havenmeester van Enschede. Allereerst zal ik mezelf even kort voorstellen. Geboren en getogen in en rond het havengebied, een kwart eeuw in de horeca rondgedoold, en vorig jaar bij de gemeente terecht gekomen bij het team Markten en Havens als marktmeester. Sinds kort combineer ik deze functie met de functie van havenmeester en dat maakt de baan ongelooflijk afwisselend en interessant.

Een ieder die dit leest heeft waarschijnlijk enige affiniteit met de haven van Enschede en zal de term havenmeester niet vreemd in de oren klinken. In mijn maatschappelijke omgeving echter werden direct vraagtekens gezet. Niet zozeer vanwege de term havenmeester maar wel vanwege het feit dat Enschede blijkbaar een haven had! Een gat met water, een paar kranen, af en toe een bootje en Sinterklaas, zou dat dan het beeld van de Enschedese bevolking zijn over de haven? Terwijl de haven een prachtproduct is van de gemeente Enschede maar ook een haven die in beweging is en leeft, en dan bedoel ik niet de op dit moment rijkelijk aanwezige blauwalg.

haven21.jpg

Deze column is bedoeld om mijn ervaringen in het havengebied als havenmeester uit te wisselen met een ieder die, net als ik, bemoeienis heeft met die haven. Op deze manier hoop ik op de eerste plaats mijn plek en positie duidelijk te maken en op de tweede plaats nog duidelijker als aanspreekpunt voor praktische zaken te kunnen fungeren namens de gemeente.

Zoals hiervoor genoemd ken ik de haven vanuit mijn jeugd maar nu kom ik in aanraking met hele andere facetten van de haven. De prioriteit ligt voor mij bij het registreren van de binnenvaartschepen en het versturen van de facturen voor havengelden. Daarnaast mag ik meepraten en meedenken over allerlei ontwikkelingen die te maken hebben met de herstructurering van het havengebied. Maar ook zaken zoals genoemde blauwalg, brandweeroefeningen, gekraakte woonschepen, illegale olielozingen en dat soort zaken. Het hoort er allemaal bij. Deze problemen probeer ik zo goed en snel mogelijk met hulp van anderen op te lossen.
En als je dan een paar maanden met deze zaken bezig bent besef je pas echt de potentie van de haven maar ook, en dat is nog veel leuker, al die dingen die wel gebeuren! En dan kan Enschede wel het “sluitstuk” van het Twentekanaal zijn, het is wel degelijk een belangrijk onderdeel van de Enschedese economie. En daar mag ik gelukkig een klein onderdeel van zijn.

Marcel Abels